A Musical Wall where Little People Live

teamLab, 2017-, Interactive Digital Installation, Sound: teamLab

A Musical Wall where Little People Live

teamLab, 2017-, Interactive Digital Installation, Sound: teamLab

ที่มาของผลงาน

กฎการเคลื่อนที่ 3 ข้อ

การเคลื่อนที่ของวัตถุใดๆในโลกนี้ เป็นไปตามกฎ 3 ข้อ ซึ่งจะอธิบายดังต่อไปนี้

 • กฎของความเฉื่อย

  วัตถุจะคงอยู่ในสภาพเดิมของมันตราบเท่าที่ไม่มีแรงจากภายในเข้ามากระทำ

 • เช่น เมื่อเรานั่งรถไฟที่กำลังหยุดนิ่ง แล้วรถไฟออกตัวอย่างกะทันหัน เราจะถูกผลักไปในทางตรงข้ามของทิศทางของรถไฟ เนื่องจากเรากำลังอยู่ในสภาพที่หยุดนิ่งนั่นเอง
  แต่ถ้ารถไฟที่กำลังวิ่งนั้นเกิดหยุดขึ้นมาอย่างกะทันหัน เราจะถูกผลักไปในทางเดียวกันกับทิศทางของรถไฟ เนื่องจากเรากำลังเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกับการเคลื่อนที่ของรถไฟนั่นเอง

 • กฎของการเคลื่อนที่

  หากมีแรงจากภายนอกมากระทำต่อวัตถุ วัตถุนั้นจะเคลื่อนที่ไปยังทิศทางของแรงใหม่นั้น
  ซึ่งระยะทางการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้นจะขึ้นอยู่กับขนาดของแรงที่เข้ามากระทำและน้ำหนักของวัตถุ
  เช่น เราจำเป็นต้องใช้แรงมหาศาลในการทำให้วัตถุหนักๆเคลื่อนที่
  หรือถ้าเราตีหรือเตะลูกบอลสองลูกที่มีน้ำหนักต่างกันกลับไปด้วยแรงที่เท่ากัน ลูกบอลที่เบากว่าจะตีหรือเตะกลับไปได้ไกลกว่า

 • กฎของแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา

  เมื่อมีแรงเข้ามากระทำกับวัตถุ แรงในทิศทางตรงข้ามจะย้อนกลับเข้ามาในขนาดที่เท่ากันเสมอ
  เช่น หากเราดันกำแพง แรงที่มีขนาดเท่ากับกับแรงที่เราดันเข้าไปจะย้อนกลับเข้าหาเราจากกำแพง